( AANDEELHOUDERS

De oprichting van de Sneeker jachthaven werd mogelijk gemaakt door uitgifte van aandelen, alsook het aangaan van obligatieleningen bij de aandeelhouders.

N.V. Sneeker Jachthaven (1911-1972)

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 13.613,41 (voorheen Hfl. 30.000,-) en is verdeeld in 300 aandelen, elk groot € 45,38 (voorheen Hfl. 100,-), hiervan zijn 237 aandelen geplaatst.

De aandelen zijn uitgegeven in 5 emissies:

  • 11 januari 1911:                                          aandelen    1 t/m 100
  • 1 november 1924:                                    aandelen 101 t/m 183
  • 1 december 1953 / 31 januari 1954:   aandelen 184 t/m 200
  • 16 april 1960:                                           aandelen 201 t/m 236
  • 1 november 1974:                                    aandeel   237

B.V. Sneeker Jachthaven (1972 – heden)

In de buitengewonde vergadering van aandeelhouders in 1972 is besloten de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap. Het voordeel hiervan was dat er in een register van aandeelhouders moest worden bijgehouden wie aandeelhouder was en aan wie op welke datum het aandeel werd verkocht en tegen welke prijs. Dit register wordt bijgehouden en beheerd door de secretaris.

In 1993 wordt bij wet vastgelegd dat aandeeloverdrachten binnen een B.V. via een notariële akte van levering worden overgedragen, dat geldt vanaf dat moment dus ook voor de Sneeker Jachthaven. Het gevolg hiervan is dat de notariskosten (standaard voor de koper) bij de koopsom van het aandeel komen.

Op 1 november 1974 is uit de portefeuille van de B.V. Sneeker Jachthaven aandeel 237 verkocht.

Van deze 237 aandelen staan er nu 234 op naam. Vier aandelen zijn in 1972 bij de overgang van de N.V. naar de B.V. niet ingeleverd, dit zijn de aandelen met nr. 22, 63, 81 en 219. In het voorjaar van 2021 is bij het opruimen van een nalatenschap aandeel 81 terug gevonden. De erfgenaam van de oorspronkelijke aandeelhouder is opgenomen in het register van aandeelhouders.

De 234 aandelen zijn in het bezit van 228 aandeelhouders, volgens onderstaande verdeling:

  • 6 aandeelhouders zijn in het bezit van 2 aandelen
  • 222 aandeelhouders hebben allen 1 aandeel

Het secretariaat beschikt van 225 aandeelhouders over de contactgegevens, van onderstaande (oud) aandeelhouders zijn na intensief speurwerk geen gegevens gevonden:

  • de heer K. Gorter met aandeel nr. 76, gekocht op 14 juli 1960
  • de heer J.W.E. Roberts met aandeel nr. 83, gekocht 1 januari 1979
  • de heer J. Bosma met aandeel nr. 235, aankoopdatum onbekend

Het volledige archief van de Sneeker Jachthaven over de periode 1910 t/m 2008 ligt opgeslagen in het Fries Scheepvaart Museum. Dit betreft ook alle uitgegeven en verhandelde aandelen uit de N.V.-periode. Na toestemming van de Raad van Beheer kan men toegang tot het archief krijgen.

Sinds de introductie van het “Register van Aandeelhouders” in 1972 zijn er tot en met 2021 ruim 350 aandelen verhandeld, gemiddeld dus bijna 7 per jaar.

De aandeelhouders kiezen in de algemene vergadering de Raad van Beheer, die namens deze aandeelhouders tot taak heeft de jachthaven te besturen en te vertegenwoordigen, de jachthaven te onderhouden en waar nodig te vernieuwen en die de werkgever is van de (assistent) havenmeester.

Ontwerp: Uitgeverij Van Pommeren 2020