Havenmeesters van de Sneeker Jachthaven

De havenmeester van de Sneeker Jachthaven is per 1 maart 2016 Kor Romkema.

Kor woont met zijn partner Froukje Hoekstra in de gerenoveerde woonark op het haventerrein. Zij zetten zich enthousiast in voor deze jachthaven en heten u van harte welkom.

Kor is voorgegaan door een viertal havenmeesters:

Klaas Hospes

De eerste havenmeester was Klaas Hospes. Hij was havenmeester van 1927 tot 1953. In het gedenkboek van het 75-jarig bestaan van de ‘Sneeker Zeilclub Sneek’ staat op pagina 7 een korte passage over de heer Hospes vermeld;

‘In zijn tijd de ideale havenmeester. Voor hem bestond geen acht-urige arbeidsdag, laat staan van een vacantie. De jachthaven was zijn opdracht en hobby, zijn vreugde en zijn trots. Tot zijn tachtigste jaar verzorgde hij zijn park. Hospes was echt een havenmeester’. (einde citaat)

Douwe Douma

Zijn opvolger was Douwe Douma, welke in dienst was van 1953 tot 1974. De familie Douma woonde in een opgebouwd skutsje op het haventerrein, welke later werd vervangen door een royale woonark op een betonnen bak. Douma was een ijverige man, die met steun van zijn echtgenote voor orde en regel in de haven zorgde.

 Joes van Delden

In 1974 trad Joes van Delden in dienst tot zijn pensionering in 2001. De Raad van Beheer nam de ark van de familie Douma over voor zijn opvolger. Ook deze heeft met steun van zijn echtgenote bijgedragen aan de bekendheid van onze haven tot ver buiten onze landsgrenzen. Hij bevorderde de gastvrijheid van de jachthaven.

Frank Segveld

Als opvolger van Joes Van Delden werd in 2002 Frank Segveld benoemd. De heer Segveld heeft met groot enthousiasme en toewijding het beheer over de jachthaven gevoerd. Tot aan zijn vertrek in 2015 heeft hij er voor gezorgd dat het aantal passanten is toegenomen en dat velen daarvan jaarlijks terug komen.

Ontwerp: Uitgeverij Van Pommeren 2020