VERNIEUWING INFRASTRUCTUUR (t/m medio 2021)

Vanaf de zestiger jaren werd in fasen begonnen met vernieuwen van de bestaande jachthuizen. Deze renovatie was noodzakelijk, aangezien de oude jachthuizen op houten palen waren gefundeerd tot op de eerste zandplaat, hetgeen aanleiding gaf tot verzakkingen. Bovendien waren op vele plaatsen de palen op ‘water en wind’ dermate aangetast, dat vervanging noodzakelijk werd. De vervangende nieuwe jachthuizen werden op betonpalen geplaatst die tot op de tweede zandplaat waren gefundeerd.

De fasering van de vernieuwing verliep als volgt:

  • 1966 nrs. 15 t/m 18, 4 jachthuizen Architect: J.D.van der Molen.
  • 1967 nrs. 19 t/m 26, 8 jachthuizen Architect: G.W.goodijk.
  • 1968 nrs  1 t/m 14,   hiervoor kwamen 13 jachthuizen in de plaats. Architect: G.W.Goodijk.
  • 1984 nrs. 51 t/m 58, 8 jachthuizen Architect: G.W.Goodijk.
  • 1986 nrs. 35 t/m 48, hiervoor kwamen 14 jachthuizen in de plaats. Architect: G.W.Goodijk.
  • 1989 nrs. 79 t/m 90, 12 jachthuizen Architect: G.W.Goodijk.
  • 1996 nrs. 59 t/m 78, 20 jachthuizen Architect: G.W.Goodijk.
  • De laatste vernieuwing werd in 2006 gerealiseerd, dit betreft nrs. 27 t/m 34, 8 jachthuizen door aandeelhouder/architect S.R. van der Berg.

In totaal staan dan 87 jachthuizen op het havencomplex, welke allemaal op betonpalen staan gefundeerd.

in de jaarvergadering van 2015 heeft de Raad van Beheer toestemming van de aandeelhouders gekregen om op het sanitaire gebouw 18 zonnepanelen te plaatsen.  De panelen generen gemiddeld 4.500 kWh per jaar.

Vanaf 2010 zijn diverse houten loopsteigers vervangen door kunststof en in 2015 is de oude houten damwand langs de Oudvaart over een lengte van bijna 250 meter volledig vernieuwd en vervangen door een kunststof uitvoering. In 2018 is de laatste loopsteiger gerenoveerd en uitgevoerd in kunststof waardoor nu alle loopsteigers in kunststof zijn uitgevoerd.

Een groot aantal jachthuizen was nog voorzien van asbesthoudende dakplaten. Dit betrof de nummers 1-18, 19-26, 35-78 en 79-80.

In totaal betrof het ruim 5000m2 dakbeplating. Volgens wettelijke bepalingen dienden in 2024 alle asbesthoudende daken in Nederland verwijderd te zijn. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemde in met het voorstel van de Raad van Beheer om de asbestsanering in 2018 uit te voeren en de betreffende jachthuizen te voorzien van nieuwe geïsoleerde dakplaten. Deze werkzaamheden werden gegund aan het bedrijf Asbest Sanering & Milieutechniek uit Sexbierum en volgens planning na het zomerseizoen in de maanden september, oktober en november uitgevoerd.

De nieuwe dakbeplating is geplaatst door HG-Montage uit Kootwijkerbroek en de nieuwe dakgoten zijn aangebracht door Duits Dakgoten, eveneens uit Kootwijkerbroek. Op 16 november 2018 zijn met de ondertekening van het ‘Proces-verbaal van Oplevering’ de werkzaamheden naar volle tevredenheid en zonder restpunten afgerond.

Op 25 maart 2020 is Bouwbedrijf Koster begonnen met de 1e fase van de renovatie van het sanitaire gebouw. De douchemunten automaat is verwijderd en het gat in de muur is dichtgemetseld.

Fa. Sikma heeft 27 maart de nieuwe verwarmingsketels geplaatst. Zodra de douches weer operationeel zijn zullen de douchekosten worden verrekend in een verhoging van het passantentarief:

  • Liggeld zonder stroom gaat van € 1,20/m naar € 1,35/m
  • Liggeld met stroom gaat van € 1,35/m naar € 1,50/m

In de 2e fase (v.a. 2021) zal het gebouw ‘winterhard’ worden gemaakt door het aanbrengen van goede isolatie en het plaatsen van verwarming, waarna het gebouw zal worden voorzien van een was- en droogcombinatie voor onze (winter) gasten.

In de maanden april en mei zijn bij wijze van proef de deuren van de jachthuizen 27 t/m 34 voorzien van elektrische deuropeners.

Eind 2020 zijn de aandeelhouders via een elektronische stemming (vanwege COVID-19) akkoord gegaan met het voorstel van de Raad van Beheer om alle overige 80 jachthuizen ook te voorzien van elektrische deuropeners. Begin februari 2021 is dit project van start gegaan met het aanleggen van de stroomvoorziening door Installatiebedrijf Sikma en heeft Bouwbedrijf Koster alle schiphuisdeuren nagelopen, waarnodig gerepareerd en beter gangbaar gemaakt. Daarna heeft Montagebedrijf Marco Bakker de elektrische deuropeners binnen twee weken geïnstalleerd.

Tot slot zijn alle vernieuwde houten delen van de schiphuisdeuren door Schildersbedrijf Silvius van een laagje verf voorzien.

Op 15 april 2021 is dit project naar volle tevredenheid van de Raad van Beheer en de aandeelhouders opgeleverd.

Ontwerp: Uitgeverij Van Pommeren 2020