Al meer dan 100 jaar uw jachthaven

Welkom bij onze jachthaven!

De Sneeker Jachthaven is in 1910 opgericht en is daarmee de oudste overdekte jachthaven in Nederland. In eerste instantie was de jachthaven alleen toegankelijk voor onze aandeelhouders, door diverse uitbreidingen in de jaren dertig van de vorige eeuw kregen we de beschikking over de kade aan de Oudvaart. Hier verwelkomen we dus nu bijna al 100 jaar onze passanten! Nieuwsgierig geworden naar de geschiedenis van de Sneeker Jachthaven? Lees dan verder onder ‘Historie’.

Wij zijn het gehele jaar geopend, echter tijdens een vorstperiode zijn we genoodzaakt het drinkwater en het sanitaire gebouw af te sluiten. I.o.m. de havenmeester kan er dan vooraf drinkwater worden gebunkerd.

Onze havenmeester heet je van harte welkom en is tijdens kantooruren bereikbaar op nummer 06-15409858. Hij is dagelijks ’s morgens om een uur of 09:00 en ’s middags rond een uur of 16:30 op de jachthaven aanwezig.

Wil je bij het kiezen van een ligplaats zoveel mogelijk aansluiten?

De Sneeker Jachthaven is uniek om zijn ligging vlakbij de binnenstad van waterstad Sneek. Sneek is een prachtige oude stad (anno 1294) rijk aan monumenten en oude stadsgezichten. Ook heeft Sneek, als bruisend uitgaanscentrum, talloze restaurants, bruine kroegen en discotheken. Als watersporter mag een bezoek aan het Fries Scheepvaart Museum natuurlijk niet ontbreken, daarnaast is het in de zomer goed toeven op de vele terrassen die Sneek rijk is.

En dit alles op slechts 5 à 10 minuten wandelafstand van onze Sneeker Jachthaven!

Voor meer informatie over de activiteiten in Sneek klik hier en voor informatie over diverse uitjes in de provincie Fryslân (musea, wandel-, vaar- en fietsroutes etc.) klik hier.

Wij wensen je een prettig verblijf toe in onze jachthaven.

 

Actuele informatie

Laatste update website: 24 oktober 2022

Energieprijzen:

Ook de Sneeker Jachthaven heeft te maken met steeds stijgende energiekosten. Als gevolg hiervan berekenen we voor het 4e kwartaal van dit jaar (1 okt t/m 31 dec)  een kWh-tarief  van € 0,50. Afhankelijk van de marktsituatie wordt het kWh-tarief voor het 1e kwartaal 2023 opnieuw aangepast.

Uitvoering diverse projecten:

Komende winterperiode gaat een aantal onderhoudsprojecten van start. Het is mogelijk dat onze aandeelhouders en passanten bij de uitvoering hiervan enige overlast gaan ondervinden, dit zullen we proberen tot een minimum te beperken.

 • het rechtzetten van de steiger en daarna ophogen van de grond t.o. de schiphuizen 19-26
  • dit wordt uitgevoerd vanaf / m.b.v. een werkschip, zo als het er nu naar uitziet medio/eind december 2022.
 • het ophogen van de grond langs de Oudvaart (onze winterliggers krijgen loopplanken in gebruik).
  • dit gaat vanaf medio november uitgevoerd worden met een kraanschip, waarna de gestorte grond uitgevlakt gaat worden. In een latere fase (voorjaar 2023) wordt er dan graszaad ingezaaid.
 • het plaatsen van een extra walstroomkast t.b.v. de open ligplaatsen 14-22
 • het upgraden van het sanitaire gebouw d.m.v. het aanbrengen van isolatie, verwarming en een nieuwe gietvloer
  • er is op 24 oktober gestart in de ruimte voor de dames, de ruimte voor de heren blijft dan beschikbaar (ook voor dames)
  • als de ruimte voor de dames gereed is wordt gestart met de ruimte voor de heren (start waarschijnlijk begin 2023)
  • de totale werkzaamheden zullen, ook i.v.m. procestijden (drogen en uitharden) enkele maanden in beslag gaan nemen.
 • het renoveren van de steiger langs de zijwand van schiphuis 26
 • het herstellen van de walbeschoeiing langs het grasveldje naast schiphuis 59 (dit wordt v.a. 2023 open ligplaats 35)
 • het afmeren van de ark uitvoeren d.m.v. spudpalen (uitvoering vindt plaats vanaf een werkschip)

We zullen je via onze website zo goed mogelijk blijven informeren.

De Raad van Beheer

 

 

 

Ligplaatsen en Aandelen

Voor Passanten:

Voor passanten beschikt de B.V. Sneeker Jachthaven over een kade aan de Oudvaart (ca. 200m) waaraan je langsscheeps kunt afmeren. In principe hebben we geen beperking op de afmeting van je schip. Omdat de havenmeester niet permanent aanwezig is willen we je vriendelijk vragen zo goed mogelijk aan te sluiten bij je voor- c.q. achterligger. Ook worden vrije open ligplaatsen aan passanten verhuurd.

Reserveren is bij ons niet mogelijk, wel kun je vlak voor aankomst even bellen  met de havenmeester (06-15409858) en vragen of er nog plaats is. Pinnen van het verschuldigde liggeld (zie onder tarieven) heeft onze voorkeur.

Onze walstroom is afgezekerd op maximaal 16A en daarmee minder geschikt voor het laden van elektrisch aangedreven vaartuigen.

De Sneeker Jachthaven heeft voor onze passanten een overeenkomst afgesloten met de gemeente Súdwest-Fryslân voor het gratis innemen van huishoudelijk afvalwater, bilgewater, toiletwater en de inhoud van chemische toiletten. Het vuilwaterinname station bevindt zich in de Houkesloot t.h.v. het aquaduct, zie voor de locatie hier .

Zie voor meer informatie ook ons Havenreglement Passanten en overzicht van Belangrijke Telefoonnummers

Informatie over een vaste ligplaats t.b.v. aandeelhouders:

De B.V. Sneeker Jachthaven beschikt over 88 overdekte ligplaatsen (schiphuizen) en ruim 40 open ligplaatsen van diverse afmetingen.  De schiphuizen variëren in lengte van 13,50m tot 18,50m, hebben een maximale breedte van 4,00m en een  invaarhoogte van 2,90m – 3,35m t.o.v. Fries Zomer Peil (NAP – 52cm).

De maximale breedte van een open ligplaats (tussen de palen) bedraagt 3,60m.

Deze ligplaatsen worden verhuurd aan onze aandeelhouders, dus om in aanmerking te komen voor een ligplaats (open of overdekt) dien je aandeelhouder te zijn of te worden.

Let op: In verband met de erg grote vraag naar ligplaatsen bestaat er op dit moment voor zowel de aankoop van een aandeel als de toewijzing van een ligplaats (voor zowel een schiphuis als buiten) een wachtlijst.

Heb je belangstelling hoe je aandeelhouder kunt worden en in aanmerking kunt komen voor een ligplaats? Stuur dan een e-mail met je gegevens naar de secretaris van de Raad van Beheer: secretariaat@sneekerjachthaven.nl

Zie voor meer informatie ook ons Huishoudelijk Reglement

.

 

 

Tarieven

Passanten: liggeld per overnachting.
Alle genoemde bedragen zijn inclusief douche en toilet, water en gebruik Wifi, maar exclusief toeristenbelasting.

Schepen tot 8 meter:

 • Zonder stroom     € 9,00
 • Inclusief stroom   € 10,00

Schepen vanaf 8 meter:

 • Zonder stroom     € 1,35 per meter
 • Inclusief stroom   € 1,55 per meter

Overwinteraars:

(1 okt – 1 apr)

We hebben voor passanten op ons terrein beperkt ruimte voor tenten. De prijs varieert van €2,- tot €4,- per tent per nacht afhankelijk van de grootte en het aantal personen .

Pinnen is mogelijk (en heeft onze voorkeur!)

Reglementen

Nadere informatie over aandelen van de BV Sneeker Jachthaven en vaste ligplaatsen is te verkrijgen bij het secretariaat:

secretariaat@sneekerjachthaven.nl

Contact informatie

Telefoon: 06-15409858
(van 9.00 tot 17.00)

Bezoekadres

B.V. Sneeker Jachthaven
Burg. De Hooppark 2
8605 CR  Sneek

IBAN: NL59 ABNA 0494 5215 03
KvK: 01006297

FACILITEITEN

Op het terrein:

 • Dames- en herendouches en toiletten
 • Walstroom en drinkwater
 • Draadloze internetverbinding
 • Afvalcontainers glas, papier en huisvuil
 • Helling voor kleine boten
 • Tentenveldje voor passanten

 In de Houkesloot (naast aquaduct):

Innamepunt voor bilge-, afval- en toiletwater bij gemeente Súdwest-Fryslân. Voor locatie klik hier.

Direct naast het terrein:

 • Bootverhuur Hospes
 • Watersportwinkel Intersurf Sneek
 • Zwem- en recreatiebad ‘It Rak’
 • Grote gratis parkeerplaats
 • Tennisbaan, vrij toegankelijk
 • ‘Burgemeester De Hoop’ park
 • Hertenkamp

Op loopafstand:

 • Diverse supermarkten (ca. 5 min.)
 • Binnenstad (ca. 10 min.)

Belangrijke Telefoonnummers

 • Huisartsenpraktijk Klatte en Cleveringa
  Zeilstraat 1, 8605 BK, Sneek 0515-426677
 • AED Zwembad “It Rak”
  0515-413218
 • AED Jachthaven “De Domp”
  0515-755640 / 06-81812835
 • Wetterskip Fryslân (olielozing)
  058-2922222

 

B.V. Sneeker Jachthaven 1/2

Al meer dan 100 jaar uw jachthaven

B.V. Sneeker Jachthaven 2/2

Invaart 2e Kolk

Passantenkade 1/6

Passantenkade 2/6

Passantenkade 3/6

Passantenkade 4/6

Passantenkade 5/6

Passantenkade 6/6

Havenkantoortje en Woonark

Zeilsoos 1/2

Zeilsoos 2/2

B.V. Sneeker Jachthaven sinds 1910

HISTORIE

Achtergrond

De Sneeker Jachthaven is opgericht in 1910. Dat was in een tijd dat de watersport nog in de kinderschoenen stond. Pleziervaart was in die tijd nog grotendeels voorbehouden aan de “happy-few”.

Toch begon na 1900 de watersport zich voorzichtig te verbreden…

Lees verder

Oprichting

De S.Z.C. nam in 1910 het initiatief tot het stichten en oprichten van de eerste Sneeker Jachthaven met overdekte ligplaatsen voor schepen.

Als doelstelling gold: “Ter bevordering van den zeillust

Lees verder

Financiering

Voor de aanleg van de jachthaven was een startkapitaal nodig van Hfl. 10.000,-

Dat werd verdeeld in 100 aandelen van Hfl. 100,-.

Vijf aandeelhouders kochten elk 20 aandelen, die ze later weer door verkochten.  Veel dividend werd er niet uitgekeerd.

Lees verder

Aandeelhouders

De oprichting van de Sneeker jachthaven werd mogelijk gemaakt door uitgifte van aandelen, alsook het aangaan van obligatieleningen bij de aandeelhouders.

Lees verder

 

Overzicht leden Raad van Beheer

Lees verder

Ontwikkeling

Voor het stichten van de jachthaven kon land worden aangekocht van de Regenten van het ‘Old Burger Weeshuis’ te Sneek. De totale ontwikkeling van haventerrein, kolken en het bouwen van 90 stuks jachthuizen, werd gefaseerd over een periode van 27 jaren uitgevoerd en kwam pas in 1937 gereed.

Lees verder

Vernieuwing infrastructuur

Vanaf de zestiger jaren werd in fasen begonnen met vernieuwen van de bestaande jachthuizen. Deze renovatie was noodzakelijk, aangezien de oude jachthuizen op houten palen waren gefundeerd tot op de eerste zandplaat, hetgeen aanleiding gaf tot verzakkingen.

Lees verder

Jubilea

 25-jarig jubileum (bron Leeuwarder Courant 13 december 1936):

Op 11 december 1936 viert de N.V. Sneeker Jachthaven haar zilveren jubileum.

Lees verder

Jubileumboekje

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de BV Sneeker Jachthaven is een jubileumboekje samengesteld.       Met onderstaande link kunt u dit downloaden:

Jubileumboekje 2010

Ontwerp: Uitgeverij Van Pommeren 2020