ONTSTAAN

De Sneeker Jachthaven is opgericht in 1910. Dat was in een tijd dat de watersport nog in de kinderschoenen stond. Pleziervaart was in die tijd nog grotendeels voorbehouden aan de “happy-few”. Toch begon na 1900 de watersport zich voorzichtig te verbreden.

In Sneek waren er in die tijd twee zeilverenigingen, t.w.:

  • De Zeilvereniging Sneek (Z.V.S.) opgericht: 8 juli 1851 en
  • De Sneeker Zeilclub (S.Z.C.) opgericht: 31 mei 1902.

De Sneeker Zeilclub was opgericht door mensen die zich niet thuis voelden in de aloude Zeilvereniging Sneek (Z.V.S.), die de naam had enigszins elitair te zijn.

Doelstelling van beide verenigingen was dat, mede door de ontwikkeling van de watersport, de toekomst van Sneek zou worden bepaald. Voor watersport is het erg belangrijk dat er faciliteiten zijn.

Daarom is het zo bijzonder dat er in 1910 al mensen waren die begrepen dat het voor de ontwikkeling van Sneek als centrum van de Friese watersport belangrijk was om te kunnen beschikken over een jachthaven.

Het begon als een initiatief van vijf particulieren, te weten de heren H. van der Zee, J. Hofstra, A. ten Cate, P.J. Olij en F. de Jong, allen bestuurslid van de S.Z.C. die een jachthaven met jachthuizen wilden laten bouwen.

Er was een startkapitaal nodig van Hfl. 10.000,- . Dat werd verdeeld in 100 aandelen van Hfl. 100,-.  De vijf oprichters kochten ieder 20 aandelen. Niet lang na de realisatie van de eerste jachthuizen werd een jachthaven aangelegd.

De Sneeker Jachthaven heeft mede het ontstaan van de eerste Sneekweek in 1934 mogelijk gemaakt! Veel wedstrijdzeilers kampeerden vele Sneekweken op ons jachthaventerrein!

Lag de haven in 1910 nog aan de buitenrand van de stad, tegenwoordig is de stad om de haven heen gegroeid. De ligging van de haven is daardoor nu zeer aantrekkelijk: dicht bij de binnenstad van Sneek. Dat deze haven beschikt over zoveel jachthuizen maakt dat de “Sneeker Jachthaven” zeer populair is. Voor sommige families geldt dat de generaties elkaar hebben opgevolgd als aandeelhouders en als huurders van de jachthuizen. Dat is ook te merken aan de sfeer in de haven. Die is gemoedelijk en vriendelijk. Aandeelhouders zijn mede-eigenaar en daardoor blijft alles goed onderhouden.

In het herdenkingsboek der S.Z.C.: ’75 jaar watersport in en rond Sneek’, staat op pagina 6 onder ‘Jachthaven en jachthuizen’ vermeld: ‘Heel vreemd doet het aan dat er bijna niets in de notulen staat vermeld over een groot aandeel dat de S.Z.C. heeft gehad in de verwerkelijking van de “Eerste Sneeker Jachthaven”.

De oprichting van de Sneeker Jachthaven is ‘Uit noodzaak geboren’, aldus de verklaring van de heer Hielke van der Zee (1e voorzitter van de S.Z.C.).

Een lezenswaardig en volledig verhaal over de “N.V.Sneeker Jachthaven” is er gepubliceerd in de ‘Sneeker Watersport’ door B. Brinksma.

Ontwerp: Uitgeverij Van Pommeren 2020