OPRICHTING

De S.Z.C. nam in 1910 het initiatief tot het stichten en oprichten van de eerste Sneeker Jachthaven met overdekte ligplaatsen voor schepen.

Als doelstelling gold: “Ter bevordering van den zeillust

De eerste Sneeker Jachthaven is opgericht op 13 december 1910. De oprichtings vergadering werd gehouden in café ‘Onder de Linden’ te Sneek en begon ‘s avonds om 19:30 uur in de bovenzaal. Namens een comité van oprichting opende de heer Hielke-baes van der Zee, (tevens voorzitter van de Sneeker Zeilclub) de vergadering met de woorden:

om in het belang van de zeilsport te komen tot het oprichten van een jachthaven voor ligplaatsen van pleziervaartuigen“.

Aanwezig waren toen 16 potentiële aandeelhouders. Ter vergadering werden concept statuten besproken, welke waren opgesteld door notaris J. Heerema. Statutair werd de naam: ‘N.V. Sneeker Jachthaven’ vastgelegd. Op 11 januari 1911 werd officieel aangekondigd dat de statuten van de N.V. Sneeker Jachthaven koninklijk waren goedgekeurd.

De eerst gekozen Raad van Beheer bestond uit de heren; H. van der Zee; J. Hofstra; A. ten Cate; P.J. Olij en F. de Jong. De heer Hofstra werd tot voorzitter benoemd.

 

Ontwerp: Uitgeverij Van Pommeren 2020