AANDEELHOUDERS

De oprichting van de Sneeker jachthaven werd mogelijk gemaakt door uitgifte van aandelen, alsook het aangaan van obligatieleningen bij de aandeelhouders.

N.V. Sneeker Jachthaven (1911-1972)

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 13.613,41 (voorheen Hfl. 30.000,-) en is verdeeld in 300 aandelen, elk groot € 45,38 (voorheen Hfl. 100,-), hiervan zijn 237 aandelen geplaatst.

De aandelen zijn uitgegeven in 5 emissies:

  • 11 januari 1911:                                          aandelen    1 t/m 100
  • 1 november 1924:                                      aandelen 101 t/m 183
  • 1 december 1953 / 31 januari 1954:          aandelen 184 t/m 200
  • 16 april 1960:                                             aandelen 201 t/m 236
  • 1 november 1974:                                      aandeel   237

B.V. Sneeker Jachthaven (1972 – heden)

Bij akte op 2 oktober 1972 werd ten overstaan van notaris Mr. E.K. Hoekstra, na besluit in de ‘Algemene Vergadering van Aandeelhouders’ van 17 mei 1972, de ‘N.V. Sneeker Jachthaven’ omgezet in ‘B.V. Sneeker Jachthaven’. Op 31 maart 1973 heeft de Raad van Beheer alle aandeelhouders een brief gestuurd met het verzoek het aandeelbewijs zo spoedig mogelijk in te leveren tegen gelijktijdige uitreiking van een uittreksel uit het nieuwe aandeelhoudersregister. Vanaf die tijd wordt bij aandeeloverdrachten in het register bijgehouden wie aandeelhouder was, aan wie op welke datum het aandeel werd verkocht en tegen welke prijs. Dit register wordt bijgehouden en beheerd door de secretaris.

In 1993 wordt bij wet vastgelegd dat aandeeloverdrachten binnen een B.V. via een notariële akte van levering worden overgedragen, dat geldt vanaf dat moment dus ook voor de Sneeker Jachthaven. Het gevolg hiervan is dat de notariskosten (standaard voor de koper) bij de koopsom van het aandeel komen. Een aantal jaren geleden heeft de Raad van Beheer besloten te bemiddelen in de aan- en verkoop van een aandeel tot een vraagprijs van € 1500,- daarboven zullen nagenoeg alle administratieve handelingen door de koper moeten worden uitgevoerd.

Op 1 november 1974 is uit de portefeuille van de B.V. Sneeker Jachthaven aandeel 237 verkocht.

Van deze 237 aandelen staan er nu 234 op naam. Vier aandelen zijn in 1972 bij de overgang van de N.V. naar de B.V. niet ingeleverd, dit zijn de aandelen met nr. 22, 63, 81 en 219. In het voorjaar van 2021 is bij het opruimen van een nalatenschap aandeel 81 terug gevonden. De erfgenaam van de oorspronkelijke aandeelhouder is opgenomen in het register van aandeelhouders.

De 234 aandelen zijn in het bezit van 228 aandeelhouders, volgens onderstaande verdeling:

  • 6 aandeelhouders zijn in het bezit van 2 aandelen
  • 222 aandeelhouders hebben allen 1 aandeel

Het secretariaat beschikt van 225 aandeelhouders over de contactgegevens, van onderstaande (oud) aandeelhouders zijn na intensief speurwerk geen gegevens gevonden:

  • de heer K. Gorter met aandeel nr. 76, gekocht op 14 juli 1960
  • de heer J.W.E. Roberts met aandeel nr. 83, gekocht 1 januari 1979
  • de heer J. Bosma met aandeel nr. 235, aankoopdatum onbekend

Het volledige archief van de Sneeker Jachthaven over de periode 1911 t/m 2008 ligt opgeslagen in het Fries Scheepvaart Museum. Dit betreft naast o.a. alle notulen, jaarverslagen, financiële overzichten ook alle uitgegeven en verhandelde aandelen uit de N.V.-periode. Na toestemming van de Raad van Beheer kan men toegang tot het archief krijgen. In 2019 zijn alle aandeeloverdrachten uit de N.V. periode (1911-1972) gedigitaliseerd waardoor nu ‘met een enkele klik’ de geschiedenis van alle 237 aandelen met alle respectievelijke eigenaren vanaf de eerste aankoop tot aan heden is in te zien. Belangstellenden kunnen zich melden door een e-mail te sturen naar  secretariaat@sneekerjachthaven.nl

Sinds de introductie van het “Register van Aandeelhouders” in 1972 zijn er de afgelopen 50 jaar bijna 360 aandelen verhandeld, gemiddeld dus iets meer dan 7 per jaar.

De aandeelhouders kiezen in de algemene vergadering de Raad van Beheer, die namens deze aandeelhouders tot taak heeft de jachthaven te besturen en te vertegenwoordigen, de jachthaven te onderhouden en waar nodig te vernieuwen en die de werkgever is van de (assistent) havenmeester.

Ontwerp: Uitgeverij Van Pommeren 2020