OVERZICHT LEDEN RAAD VAN BEHEER

1910 – HEDEN

De eerste Raad van Beheer in 1910 werd gevormd door de heren:
A. ten Cate 1910-1913
P.J. Olij 1910 – 1914
F. de Jong 1910-1919
J. Hofstra 1910 – 1920
H. van der Zee 1910-1944

J. Volkers 1913-1930
J. Heringa 1914-1919
M. Oppenhuizen 1919-1940
S.J. Olij 1919-1940
T. Ferwerda 1920-1951
E. Hazelhoff 1939-1951
Tj. Visser 1940-1953
A. Goodijk 1944-1952
H.A. Tromp 1947-1959
H.S. Groenhout 1951-1961
J. v.d. Horst 1952-1961
K.R. Sevensma 1953-1963
J.D. v.d. Molen 1953-1966
J. Lassette 1957-1963
Th. v.d. Werf 1961-1965
S. Ruijter 1961-1965
R. Dijkstra 1963-1964
P.O. Revet 1963-1999
H.A.J. Heldoorn 1964-1966
E. Wierstra 1965-1966
E.R. Zweep 1966-1982
T.H. Wieringa 1966-1982
P.S. Kroon 1966-1982
G.W. Goodijk 1966-1999
K. v.d. Meer 1981-1985
G. Flach 1981-2000
T.J. Radsma 1981-2003
J. Westers 1985-1999
H.M. Oost 1998-2009
R.T. Genee 1998-2009
S.R. v.d. Berg 1999-2009
E.J. Guichard 2000-2007
S.R. Rienksma 2002-2011
L. Metz 2007-2011
B. de Haan 2009-2014
E. v.d. Zijpp 2009-2015
C.J. Overdijk 2009-2017
J. de Bruin 2009-2017
G. de Maijer 2011-2019
J. de Visser 2014-2022
M.F. Bonnema 2015-2023
J.A. Koppen 2017-2021
G.A. Salverda 2017- 2022
J. Schuurmans 2019-
H.A. Wymenga 2021-
O.C.A.M. Brenninkmeijer 2022-
B.H. Busscher 2023-
IJ.R. Aukema 2023-
 

 

Ontwerp: Uitgeverij Van Pommeren 2020