VERNIEUWING INFRASTRUCTUUR

Vanaf de zestiger jaren werd in fasen begonnen met vernieuwen van de bestaande jachthuizen. Deze renovatie was noodzakelijk, aangezien de oude jachthuizen op houten palen waren gefundeerd tot op de eerste zandplaat, hetgeen aanleiding gaf tot verzakkingen. Bovendien waren op vele plaatsen de palen op ‘water en wind’ dermate aangetast, dat vervanging noodzakelijk werd. De vervangende nieuwe jachthuizen werden op betonpalen geplaatst die tot op de tweede zandplaat waren gefundeerd.

De fasering van de vernieuwing verliep als volgt:

  • 1966 nrs. 15 t/m 18, 4 jachthuizen Architect: J.D.van der Molen.
  • 1967 nrs. 19 t/m 26, 8 jachthuizen Architect: G.W.Goodijk.
  • 1968 nrs  1 t/m 14,   hiervoor kwamen 13 jachthuizen in de plaats. Architect: G.W.Goodijk.
  • 1984 nrs. 51 t/m 58, 8 jachthuizen Architect: G.W.Goodijk.
  • 1986 nrs. 35 t/m 48, hiervoor kwamen 14 jachthuizen in de plaats. Architect: G.W.Goodijk.
  • 1989 nrs. 79 t/m 90, 12 jachthuizen Architect: G.W.Goodijk.
  • 1996 nrs. 59 t/m 78, 20 jachthuizen Architect: G.W.Goodijk.
  • De laatste vernieuwing werd in 2006 gerealiseerd, dit betreft nrs. 27 t/m 34, 8 jachthuizen door aandeelhouder/architect S.R. van der Berg.

In totaal staan dan 87 jachthuizen op het havencomplex, welke allemaal op betonpalen staan gefundeerd. Schiphuis 67 wordt later opgesplitst in a en b, waarmee de Sneeker Jachthaven over 88 schiphuizen beschikt.

Vanaf 1953 woont de havenmeester in een woonark op de haven. Eerst in een opgebouwde zeetjalk en later in de huidige woonark die in 1974 door de Raad van Beheer van de havenmeester wordt gekocht (koopovereenkomst woonark). De woonark fungeert daarna vele jaren als ‘dienstwoning’ voor de diverse havenmeesters. In 2006 wordt de ark grondig opgeknapt en o.a. voorzien van HR++ beglazing en in 2016 wordt de ark aangesloten op de riolering. Ruim 30 jaar worden gasten en passanten door de havenmeester in de hal van de ark ontvangen, uiteraard ging dat ten koste van de privacy van de havenmeester en zijn partner. Daarom wordt er in 2009 een klein havenkantoortje voor de ark geplaatst. Na het vertrek van de havenmeester in 2021 wordt de functie van havenmeester gewijzigd en wordt een plan uitgewerkt om de bestemming van de woonark te wijzigen in o.a. een vergaderruimte, archief en nieuw havenkantoor. In het voorjaar van 2023 is in de woonark een nieuw havenkantoor ingericht. Vermeldenswaardig is dat De Jong-Plafonds uit Sneek van onze aandeelhouder Gerrit de Jong het plafond en de verlichting gratis heeft geleverd en aangebracht. Na ingebruikname is het oude havenkantoortje verwijderd en de bestrating aangepast. De Raad van Beheer gebruikt de overige ruimten in de woonark voor vergaderingen, opslag en het archief.

In 2010 wordt de oude houten loopsteiger in de 1e kolk vernieuwd en voorzien van kunststof loopdelen. Tevens worden dit jaar alle afmeerpalen vervangen en iets verder uit elkaar teruggeplaatst waardoor de maximale breedte tussen de palen 3,60m wordt.

I.v.m. regelmatige stroomstoringen in de schiphuiscomplexen langs De Hooppark en de Oudvaart besluit de Raad in 2013 de stroomvoorziening naar deze schiphuizen te vernieuwen. Er wordt een dikkere voedingskabel vanaf de Zeilsoos getrokken naar nieuwe schakel- en verdeelkasten. Deze kasten zijn elk voorzien van drie elektriciteitsgroepen.

Tijdens een najaarsstorm is het dak van de Zeilsoos beschadigd. Omdat de staat van het dak in de loop der jaren slecht was geworden is dit in 2013 vervangen.

In de jaarvergadering van 2015 heeft de Raad van Beheer toestemming van de aandeelhouders gekregen om op het sanitaire gebouw 18 zonnepanelen te plaatsen.  De panelen generen gemiddeld 4.500 kWh per jaar.

In 2015 is de oude 240m lange houten damwand langs de Oudvaart vervangen door een kunststof damwand.

In 2016, 2017 en 2018 zijn de houten loopsteigers in de 2e kolk vervangen door kunststof, alle loopsteigers zijn nu in kunststof uitgevoerd.

Een groot aantal jachthuizen was nog voorzien van asbesthoudende dakplaten. Dit betrof de nummers 1-18, 19-26, 35-78 en 79-80. In totaal betrof het ruim 5000m2 dakbeplating. De Raad van Beheer wilde niet wachten op wettelijke regelgeving en stelde voor tot sanering over te gaan, mede omdat er een aantrekkelijke subsidie mogelijk bleek te zijn. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemde in met dit voorstel om de asbestsanering in 2018 uit te voeren en de betreffende jachthuizen te voorzien van nieuwe geïsoleerde dakplaten. Deze werkzaamheden werden gegund aan het bedrijf Asbest Sanering & Milieutechniek uit Sexbierum en volgens planning na het zomerseizoen in de maanden september, oktober en november uitgevoerd.

De nieuwe dakbeplating is geplaatst door HG-Montage uit Kootwijkerbroek en de nieuwe dakgoten zijn aangebracht door Duits Dakgoten, eveneens uit Kootwijkerbroek. Op 16 november 2018 zijn met de ondertekening van het ‘Proces-verbaal van Oplevering’ de werkzaamheden naar volle tevredenheid en zonder restpunten afgerond.

Op 25 maart 2020 is Bouwbedrijf Koster begonnen met de 1e fase van de renovatie van het sanitaire gebouw. De douchemunten automaat is verwijderd en het gat in de muur is dichtgemetseld. Daarna heeft installatiebedrijf Sikma twee nieuwe verwarmingsketels geplaatst en worden de douchekosten verrekend met een verhoging van het passantentarief.

In de 2e fase zal het gebouw ‘winterhard’ worden gemaakt door het aanbrengen van goede isolatie en het plaatsen van verwarming, waarna het gebouw zal worden voorzien van een was- en droogcombinatie voor onze (winter) gasten.

In de maanden april en mei zijn bij wijze van proef de deuren van de jachthuizen 27 t/m 34 voorzien van elektrische deuropeners.

Eind 2020 zijn de aandeelhouders via een elektronische stemming (vanwege COVID-19) akkoord gegaan met het voorstel van de Raad van Beheer om alle overige 80 jachthuizen ook te voorzien van elektrische deuropeners. Begin februari 2021 is dit project van start gegaan met het aanleggen van de stroomvoorziening door Installatiebedrijf Sikma en heeft Bouwbedrijf Koster alle schiphuisdeuren nagelopen, waar nodig gerepareerd en beter gangbaar gemaakt. Daarna heeft Montagebedrijf Marco Bakker de elektrische deuropeners binnen twee weken geïnstalleerd.

Tot slot zijn alle vernieuwde houten delen van de schiphuisdeuren door Schildersbedrijf Silvius van een laagje verf voorzien.

Op 15 april 2021 is dit project naar volle tevredenheid van de Raad van Beheer en de aandeelhouders opgeleverd.

In februari 2022 is de volledige elektriciteitsvoorziening in alle schiphuizen vernieuwd en voldoet daarmee aan de SCIOS Scope 10. Met dit keurmerk voldoet de Sneeker Jachthaven aan de eisen voor de brandverzekering. Elk schiphuis is voorzien van een eigen aardlekschakelaar en kWh-meter.

Fase 2 van de renovatie van het sanitaire gebouw is eind oktober 2022 gestart. De dames en herenaccommodatie zijn voorzien van een nieuwe epoxygietvloer met vloerverwarming, het gebouw is voorzien van een geïsoleerd plafond en dubbele beglazing, een warmte terug win systeem en een waterontharder. Het gebouw is voor het vaarseizoen 2023 weer in gebruik genomen. De werkzaamheden zijn in prima samenwerking en naar volle tevredenheid uitgevoerd door Zijlstra Betontechniek uit Joure, Bouwbedrijf Koster, Installatiebedrijf Sikma en Schildersbedrijf Silvius.

Rond de jaarwisseling 2022-2023 heeft De Boer & De Groot civiele werken uit Harlingen de woonark afgemeerd aan spudpalen, de houten loopsteiger langs schiphuis 26 gerenoveerd en de kade bij open ligplaats 35 hersteld. De kromgetrokken steiger t.o. de schiphuizen 19-26 is rechtgezet en daarna is bij alle steigers en de passantenkade de grond opgehoogd en ingezaaid met graszaad.

 

 

Ontwerp: Uitgeverij Van Pommeren 2020