FINANCIERING

Voor de aanleg van de jachthaven was een startkapitaal nodig van Hfl. 10.000,-

Dat werd verdeeld in 100 aandelen van Hfl. 100,-.

Vijf aandeelhouders kochten elk 20 aandelen, die ze later weer door verkochten.  Veel dividend werd er niet uitgekeerd. Bovendien gaf men obligatie leningen uit, aan de aandeelhouders, die in de loop der jaren werden afgelost. Men kreeg ook wel renteloze leningen van de aandeelhouders. Zo heeft men vooral in de begin jaren veel kapitaal verkregen van de eigen aandeelhouders.

Pas veel later zijn de banken aan bod gekomen. Ook is de gemeente wel benaderd, maar deze wilde steeds invloed in de Raad, hetgeen altijd resoluut werd afgewezen. Men wilde zelfstandig blijven en zo had men het zelfs moeilijk met de te heffen toeristenbelasting. Voorstellen om liggeld aan passanten te vragen werden in het begin afgewezen, men vond dit tegen de gastvrijheid in gaan.

Ook de zeilers die aan de Sneekweek meededen mochten gratis kamperen en liggen in de jachthaven. Later is hier van afgestapt en is men, in 1949,  toch liggeld gaan vragen. De huur van de ligplaatsen aan aandeelhouders is vaak ook fors omhoog gegaan, soms wel met 40% per jaar. Tevens is men toen open ligplaatsen gaan verhuren aan aandeelhouders.

Toch is het financieel niet altijd even gemakkelijk geweest. In 1979 kopt de Sneeker krant: Storm over BV Sneeker jachthaven luwde tijdig. De aandeelhouders hadden zorgen over de financiële situatie van de BV, maar het bleek na uitleg van de penningmeester mee te vallen.

Vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw werd het noodzakelijk alle schiphuizen gefaseerd te gaan vernieuwen. De herbouw van alle schiphuizen werd uitgevoerd in 8 perioden en werd afgerond in 2006 (zie hiervoor Vernieuwing infrastructuur ). Voor de financiering van deze ‘hernieuwbouw’ zijn destijds diverse hypotheken afgesloten. In 1996 is voor de vervanging van de schiphuizen langs de Oudvaart een nieuwe hypotheek afgesloten, tevens is de resterende schuld van de toen nog lopende hypotheken hierin opgenomen. Deze hypotheek had een oorspronkelijke looptijd van 25 jaar, maar de resterende schuld is na 10 jaar opgenomen in een nieuwe 20-jarige hypotheek samen met de financiering voor de vernieuwing van de schiphuizen 27-34.

Ontwerp: Uitgeverij Van Pommeren 2020